Inštalácia OSX

Inštalácia OSX

50

Realizácia služby vychádza od modelu zariadenia. Našimi servisnými technikmi bude vykonaná vstupná diagnostika pevného disku a výber vhodného, zariadením podporovaného OSX systému.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu