Nefunkčné tlačidlo home

Nefunkčné tlačidlo home

26

Táto služba zahŕňa vstupnú diagnostiku zariadenia, následne rozobratie displeja telefónu, inštaláciu všetkých potrebných komponentov podľa technických predpisov, ktoré odporúča výrobca s použitím originálnych a adhezívnych materiálov. Po oprave výstupná diagnostika vykonaná našim tímom certifikovaných technikov.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu