Nefunkčné vibrovanie

Nefunkčné vibrovanie

187

Táto služba zahŕňa vstupnú diagnostiku, kompletné rozobratie zariadenia, inštaláciu všetkých potrebných komponentov podľa technických predpisov, ktoré odporúča výrobca s použitím originálnych materiálov. Následne bude vykonaná výstupná diagnostika certifikovaným servisným technikom.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu