Nefunkčné zapínanie

Nefunkčné zapínanie

130

V tejto službe bude vykonaná vstupná diagnostika, následne rozobratie zariadenia a inštalácia všetkých potrebných komponentov podľa technických predpisov, ktoré odporúča výrobca s použitím originálnych a adhezívnych materiálov. Po oprave výstupná diagnostika vykonaná našim tímom certifikovaných technikov.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu