Nefunkčný mikrofón

Nefunkčný mikrofón

165

Oprava nefunkčného mikrofónu v sebe zahŕňa vstupnú diagnostiku zariadenia, kompletne rozobratie telefónu, inštaláciu nového originálneho dielu podľa odporúčaných technologických postupov. Následne bude vykonaná výstupná diagnostika zariadenia našimi certifikovanými technikmi.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu