Poškodenie vodou

Poškodenie vodou

120

Pri poškodení vodou sa vykoná vstupná diagnostika zariadenia, kompletné rozobratie zariadenia, diagnostika každého komponentu (vykonáva sa vizuálna diagnostika, meranie výstupných veličín obvodov s použitím diagnostickej meracej sústavy). Čistenie od korózie a oxidácie poškodených komponentov s použitím ultrazvukovej vane a špeciálnych vysokoaktívnych roztokov. Následne výstupná diagnostika zariadenia našimi certifikovanými technikmi.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu