Prečistenie funkčného chladenia

Prečistenie funkčného chladenia

75

Prečistenie funkčného chladenia je bežnou súčasťou údržby vášho zariadenia. V prípade poškodeného ventilátora je nutná výmena/oprava dielu, vopred konzultovaná so zákazníkom.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu