Výmena batérie

Výmena batérie

199

Batéria má svoju životnosť obmedzenú množstvom cyklov(nabíjaním/vybíjaním), časom kapacita batérie klesá. Výmena batérie zahŕňa vstupnú diagnostiku zariadenia, čiastočné rozobratie notebooku, inštaláciu novej, originálnej batérie podľa technologických predpisov, ktoré odporúča výrobca. Následne vykonaná výstupná diagnostika našimi certifikovanými technikmi.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu