Výmena zadného skla

Výmena zadného skla

169

Táto služba zahŕňa vstupnú diagnostiku, kompletné rozobratie telefónu, prípravu na demontáž zadného skla. Poškodené sklo sa pomocou vysokokvalitného CNC-laseru demontuje a telefón sa pripraví na inštaláciu nového skla. Inštalácia nového kvalitného skla je vykonaná podľa technologických predpisov výrobcu s použitím odporúčaných adhezívnych materiálov.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu