• Triedy bazárových produktov

  Všetky naše bazárové produkty majú 100% technický a funkčný stav. Výnimkou je zdravie batérie, ktoré, ak nie je 100%, je uvádzané pri jednotlivých produktoch. Triedami A, B, C alebo D sa označuje vizuálny stav týchto produktov.

  Trieda A

  Ako nové

  Zariadenie je v perfektnom vizuálnom stave. Spravidla nemá žiadne známky používania a opotrebovania. Výnimočne môže mať voľným okom takmer neviditeľné kozmetické vady alebo mikroškrabance.

  Trieda B

  Ľahko opotrebované

  Zariadenie je vo výbornom vizuálnom stave, no má bežné známky používania, ktoré však nebránia jeho plnohodnotnému používaniu. Na tele a displeji zariadenia môžu byť badateľné jemné škrabančeky. Tie možno jednoducho prekryť obalom, respektíve ochranným sklom displeja.

  Trieda C

  Väčšie opotrebenie

  Zariadenie javí už na prvý pohľad známky používania. Okrem škrabancov môže mať na tele a displeji aj väčšie ryhy. Obvykle má na ráme jednu, sporadicky aj viac odrenín. Naďalej je však vhodný na ďalšie bežné používanie, a to aj napriek jeho kozmetickým vadám.

  Trieda D

  Veľmi opotrebovaný

  Zariadenie má veľké známky používania. Už na prvý pohľad sú na ňom badateľné ryhy, škrabance a odreniny. Aj napriek tomu, že je z jeho vizuálneho stavu jasné, že si už prešiel kadečím, je pripravený na ďalšie používanie.